Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч

Председател: Георги Терзийски - Областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - Зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Ваня Иванова - Директор дирекция АПОФУС в Областна администрация Ловеч
Членове:
 1. Дора Стоянова - Главен юрисконсулт в Областна администрация Ловеч    
 2. Магдалена Станчевска - Зам. административен ръководител, Зам. председател на Окръжен съд - Ловеч
 3. Любомира Кръстева - Зам. председател на Административен съд - Ловеч
 4. Димитър Димитров - Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Ловеч
 5. Мая Димитрова - Главен юрисконсулт в РУО на МОН - Ловеч
 6. инж. Ивелина Радевска - Началник на РОНСК Ловеч при РДНСК Северозападен район
 7. Снежанка Алексиева - Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"
 8. Митко Митев - Директор на дирекция „Инспекция по труда“ - Ловеч
 9. Снежана Вълкова - Началник отдел в „Регионална служба по заетостта“
 10. инсп. Иван Пенев - Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР - Ловеч
 11. Виктор Стойчев - Директор на офис - Ловеч на НАП
 12. Росица Христова - Кореспондент на в. "24часа"
 13. Цветослава Банева - Общински съветник в Общински съвет Ловеч
 
 Документи:

Правилник за устройството и дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч

Доклад за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч през 2017 г.


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска