ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 

За да отворите Профила на купувача на Областна администрация Ловеч, намиращ се на Информационната система за обществени поръчки, моля изберете следния линк
http://www.profilnakupuvacha.com/1490

Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска