Новини
04.07.2010
Зам.-областният управител Пламен Огнянов председателства заседанието на Съвета по демографските и етнически въпроси

    Зам.-областният управител на Ловеч Пламен Огнянов председателства заседанието на Областния съвет по демографските и етнически въпроси. То бе свикано със заповед на областния управител Николай Нанков и се проведе на 2 юли в зала 101 на Областна администрация. В него участваха представители на Регионалния инспекторат по образование, на ОД МВР, на РИОКОЗ, Териториалното бюро на НСИ, Бюро по труда, агенция „Социално подпомагане”, представители на общините, както и на неправителствени организации, работещи по ромските въпроси.
    В дневния ред на работното заседание бе включена една основна точка – обсъждане на новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество, приета с решение на МС от 12 май 2010 г.  Експертът от Министерството на труда и социалната политика Николай Петков представи рамковата програма.    Основни приоритетни области в нея са образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни възможности и култура. Представителите на ромската общност  от областта потърсиха съдействието на институциите относно повишаване здравния статус и здравната култура на ромите. Борис Томов постави въпроса, че в момента дори тези, които са с висше образование, не могат да започнат работа и той настоя да се работи за намаляване на безработицата сред ромското население. Взе се решение за изработване на общински планове за работа, на база които ще бъде изготвена и областен план за интеграция на ромите.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска