Новини
20.04.2011
Окончателно бяха развенчани мераците на община Ловеч за механа „Вароша”

    Върховният касационен съд окончателно развенча мераците на община Ловеч за собственост на механа „Вароша”. Решение затова има вече на Великотърновския апелативен съд. В него ясно се казва, че предявеният от общината ревандикационен иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв правилно е бил отхвърлен от първостепенния съд, в случая Ловешкия окръжен съд. Именно Ловешкият окръжен съд потвърждава факта, че имотът, попадащ в границите на АИР „Вароша”, е изключителна държавна собственост.
    Така магистратите от Апелативния съд във Велико Търново потвърждават решението на съдебния състав от Окръжния съд в Ловеч. И въпреки че то подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, от там не го допускат до касационно обжалване.
    Сагата на механа „Вароша” е дълга. Който иска може да се запознае с нея от решенията, които са публично достъпни на сайта на Висшия съдебен съвет. Ще коментирам само това, че всички мераци на община Ловеч да се сдобие с имота без каквото и да е правно основание са окончателно отхвърлени и държавата ще продължи да стопанисва обекта. Въпреки че община Ловеч донесе от девет дола вода, за да докаже категоричните си претенции към имота, всички съдебни инстанции категорично потвърдиха, че те са неоснователни и разпоредиха той да остане държавна собственост под разпореждането на Областен управител, коментира губернаторът Николай Нанков.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019