Новини
08.02.2018
Агенцията по заетостта проучва потребностите на работодателите от работна сила в областите

Агенцията по заетостта проучва потребностите на работодателите от работна сила във всички области на страната. Това е във връзка с изпълнение на разпоредби в Закона за насърчаване на заетостта за набиране, обработване и предоставяне на важната информация. 
Анкетният формуляр, който е предназначен за работодателите, се намира както в официалния сайт на Агенцията по заетостта, така и в интернет страницата на Областна администрация - Ловеч. 
Получените резултати ще се обработват в електронен формат.
На 8 февруари в Областна администрация Ловеч се проведе координационна среща на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, в която участваха структурите на Агенцията по заетостта. На нея бяха обсъждани в работен порядък предстоящите действия по провеждане на проучването и други актуални теми в областта на политиката по заетостта на регионалния и местен пазар на труда.
Форумът бе открит от областния управител Георги Терзийски.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска