Новини
06.10.2010
„Мелта 90” АД изпълни всички предписания на комисията, назначена от областния управител

    „Мелта 90” АД изпълни всички предписания на междуведомствената комисия, назначена със заповед на областния управител на Ловеч Николай Нанков. На 6 октомври е извършена проверка на хладилно-амонячната инсталация на фирмата за последващ контрол на изпълнението на задължителните предписания, дадени при проверката на 1 септември тази година, информира директорът на Областната дирекция „Инспекция по труда” Митко Митев. Проверката е извършена съвместно с представители на Областно управление „Гражданска защита” в Ловеч.
    Инспекторите са установили, че предписанията са изпълнени в определените срокове. Като резултат от това ръководството на предприятието е сключило договор с оправомощено лице, което да осъществява технически надзор на съоръженията с повишена опасност. Разработена и утвърдена е инструкция за безопасно извършване на процедурата по обезвъздушаване на инсталацията. Отстранени са пропуските, свързани с електро-безопасността на съоръженията. Осигурен е мотрологичен контрол на уредите за измерване на налягане.
    С цел превенция и недопускане на нарушения в безопасната експлоатация на хладилно-амонячната инсталация на „Мелта-90” АД, дирекция „Инспекция по труда” в Ловеч планира да осъществява ежемесечен контрол в предприятието, уточни Митев.
    11-членна междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител на Ловеч Николай Нанков от 31 август, извърши проверка на безопасната експлоатация на хладилно-амонячната инсталация на ловешкото предприятия «Мелта 90» АД.  Това се наложи във връзка със зачестилото изпускане на амоняк от съоръжението. На 1 септември комисията констатира нередности и нарушения на нормативни документи, регламентиращи безопасността на инсталацията и аварийната готовност на предприятието. Проверяващите констатираха още, че не е извършен ежегодният технически преглед от органите за технически надзор на съдовете под налягане. Установено бе, че последните прегледи са били с валидност 15 януари т. г. За отстраняване на горецитираните и други нарушения на изпълнителния директор на «Мелта 90» АД бяха връчени протоколи със задължителни предписания, издадени от Областна дирекция «Инспекция по труда» и Областно управление «Гражданска защита» в Ловеч. Крайният срок за изпълнението им бе 1 октомври т. г.
    Удовлетворен съм от резултата на последната инспекция и съм доволен от факта, че ръководството на фирмата „Мелта 90” АД е реагирало в срок и е изпълнило предписанията. Надявам се в бъдеще да няма проблеми при работата на хладилното съоръжение, изрази задоволството си Николай Нанков.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019